THỰC TẬP VÀ LÀM VIỆC TẠI HƠN 100 DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

 

Các bạn sinh viên có được trải nghiệm thực tế trên thế giới thông qua sự kết hợp của các chương trình thực tập độc đáo của Stamford ở Thái Lan và các nước khác trên thế giới, các dự án của doanh nghiệp và các chương trình đồng phát triển.

Với mạng lưới gồm hơn 100 đối tác ở Thái Lan và châu Á, Stamford đảm bảo thực tập cho tất cả sinh viên. Các công ty như Singapore Airlines, Google Thailand, Accor, McDonalds, Loxley, TNS, Modernform và PricewaterhousecCoopers đã cùng hợp tác với Stamford để cho phép sinh viên có được những trải nghiệm đào tạo thực tế độc đáo để đảm bảo sinh viên và sinh viên tốt nghiệp của Stamford có được những kỹ năng cần thiết Nổi bật trên thị trường lao động.

Học sinh phát triển cả kỹ năng học tập và thực hành thông qua một chương trình thực tập 480 giờ trong một môi trường doanh nghiệp thực tế với sự hỗ trợ đầy đủ từ các Khoa và Phòng Quan hệ với Nhà tuyển dụng của Stamford. Những tương tác khác với doanh nghiệp bao gồm các hội chợ việc làm của Stamford và các sự kiện "Meet the Professional", cung cấp cho sinh viên cơ hội kết nối với các nhà tuyển dụng tiềm năng và các chuyên gia thành công.

Với cách học tập tiếp cận thực tế công việc, sinh viên có thể bắt đầu chuẩn bị cho sự nghiệp của mình ngay vào ngày đầu tiên.