Chương trình Cử nhân Quản lý vận tải và Chuỗi cung ứng - (LOGISTICS AND SUPPLY CHAINS MANAGEMENT)

 1. Những điểm nổi bật

Bạn có những gì cần thiết để thành công trong lĩnh vực Quản lý vận tải và chuỗi cung ứng Quốc tế?

 

 

Thái Lan là trung tâm vận chuyển hàng hóa của khu vực Đông Nam Á. Được học những bài học đầu tiên với các chuyên gia trong ngành công nghiệp này, và có được những hiểu biết về nhu cầu và mục tiêu của công ty.

 

Trau dồi được những kiến thức về tất cả các khía cạnh về vận chuyển và bảo quản hàng hóa, hàng tồn kho theo quy trình, và thành phẩm từ điểm xuất xứ đến điểm tiêu thụ.

 

Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ có thể thiết kế, xây dựng và tự sáng tạo đổi mới các giải pháp trong chuỗi hoạt động xuất nhập cảnh.

 

BẠN SẼ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG KỸ NĂNG:

 • Quản lý tài nguyên không khí, biển, và đất vận tải
 • Phân phối và Bán lẻ
 • Chứng từ Quốc tế
 • Quy định cho xuất nhập khẩu

 

BẠN CÓ THỂ SẼ:

 • Thiết kế, xây dựng và đổi mới cách vận hành các hoạt động xuất nhập cảnh
 • Nâng cao chất lượng dịch vụ, chi phí và dịch vụ chăm sóc khách hàng.
 • Tự mình khởi nghiệp.
 • Hoạt động xuất nhập cảnh với bên thứ ba.
 • Có một vai trò quan trọng và cần thiết trong bất kỳ công ty quốc tế nào.
 • Có một kỹ năng tư duy đồng nhất trong chuỗi hoạt động xuất nhập cảnh

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 32 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 28 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

ACC 101: Nguyên tắc và kế toán tài chính

ACC 102: Kế toán quản trị

BUS 206: Nguyên tắc quản lý

ECO 200: Giới thiệu về kinh tế

LAW 201: Luật kinh doanh

MKT 213: Nguyên tắc Marketing

LIB 300: Kết nối kinh doanh

STA 201: Thống kê kinh doanh

ENT 201: Đổi mới và sáng tạo

FIN 220: Tài chính kinh doanh

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

BUS 331: Quản lý hoạt động

MGN 360: Kỹ năng Lãnh đạo

BUS 375: Nghiên cứu Kinh doanh

BUS 421: Quản trị chiến lược

MGN 221: Quản lý Nhân sự

MKT 220: Hành vi tiêu dùng

MGN 384:Quản lý Dự án

LIB 235: Đạo đức Nghề nghiệp

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 7 môn cho tổng cộng 28 tín chỉ

LGM 221: Giới thiệu về quản lý chuỗi xuất nhập cảnh

LGM 433: Mô hình chiến lược quản lý chuỗi xuất nhập cảnh

LGM 332: Xử lý kho bãi và Vật liệu Quản lý

LGM 411: Chuỗi bán lẻ

LGM 311: Giao thông vận tải và phân phối hàng hóa

LGM 412: Dự trữ sinh quyển và hậu cần sinh thái

LGM 321: Quản lý nguồn hàng và mua bán

LGM 420: Vận chuyển quốc tế

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp

Giám đốc quản lý vận chuyển

Giám đốc chuỗi xuất nhập cảnh và quản lý chuỗi xuất nhập cảnh

Quản lý vận chuyển hàng hóa bên thứ ba

Quản lý thu mua

Quản lý danh mục và chuỗi bán lẻ

Quản lý kho

Vận chuyển hàng hải và hàng không

Giám đốc phát triển kinh doanh

Tư vấn công nghiệp

 

Xin xem nội dung chương trình bằng tiếng Anh từ website của Stamford qua đường link này: