Chương trình Cử nhân Quảng cáo và Quan hệ Công chúng - (ADVERTISING AND PUBLIC RELATIONS)

 1. Những điểm nổi bật

Chương trình học được thiết kế để mang đến một nền giáo dục tốt nhất, nơi sẽ nuôi dưỡng sự sáng tạo,phát triển kỹ năng viết và nói trước công chúng. Bạn sẽ tìm hiểu các nguyên tắc và chiến lược sáng tạo để phát triển hiệu quả cho một sản phẩm mới hay cho một công ty. Sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên sẽ tốt nghiệp với những kỹ năng chuyên môn chuyên nghiệp, kinh nghiệm, và sự tự tin.

 

 

Chương trình giảng dạy của chúng tôi được thiết kế và giảng dạy bởi các chuyên gia có một nền tảng vững chắc trong ngành công nghiệp truyền thông - cả ở Thái Lan và nước ngoài. Cựu sinh viên của chúng tôi đã có những sự nghiệp rất thành công trên lĩnh vực truyền thông.

 

Có các khóa học mang đến những trải nghiệm học tập phù hợp với sự quan tâm và tài năng của bạn:

Biểu hiện sáng tạo trực quan - cho những sinh viên muốn theo đuổi sự nghiệp trong ngành quảng cáo

 

Truyền thông chiến lược - lý tưởng cho các nhà chiến lược: các nhà quy hoạch, các diễn giả.

 

Tại Stamford, bạn sẽ được học, làm việc và cộng tác với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực quảng cáo và quan hệ công chúng, trang bị cho bạn với các nguồn lực để ở phía trước trong sự nghiệp tương lai của bạn.

 

BẠN SẼ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG KỸ NĂNG:

 • Diễn thuyết trước công chúng
 • Viết
 • Lên kế hoạch sự kiện
 • Khởi tạo
 • Quản lý
 • Chỉnh sửa
 • Sản xuất
 • Thúc đẩy
 • Thuyết phục
 • Chiến dịch phát triển

 

BẠN CÓ THỂ TẠO RA:

 • Chiến dịch quảng cáo
 • Các thông cáo báo chí
 • Thương mại truyền hình
 • Các bài phát biểu
 • Các truyền thông xã hội
 • Các kế hoạch truyền thông
 • Các chiến dịch công cộng
 • Các sự kiện đặc biệt

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 20 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

LIB 209: Truyền thông đa văn hóa

LIB 230: Phát biểu trước công chúng

LIB 235: Đạo đức Nghề nghiệp

MAS 225: Giới thiệu về PR và quảng cáo

MAS 226: Giới thiệu Báo chí

MAS 378: Truyền thông trình bày / Hiệu suất

MAS 386: Truyền Thuyết phục

ENT 201: Đổi mới và Sáng tạo

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

MKT 220: Hành vi tiêu dùng

ADV 225: Chiến lược sáng tạo cho quảng cáo

ADV 232: Viết bản sao

ADV 318: Kế hoạch truyền thông chiến lược

ADV 328: Truyền thông thương hiệu

ADV 326: Nguyên tắc của truyền thông Marketing

ADV 321: Tích hợp Marketing Truyền thông

ADV 469: Nghiên cứu Quảng cáo và Quan hệ công chúng

MAS 475: Doanh nhân Truyền thông

ADV 490: Dự án Phương tiện truyền thông

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 7 môn học với tổng số 28 tín chỉ từ những môn học sau đây

Biểu hiện sáng tạo trực quan

ADV 215: Nhiếp ảnh quảng cáo

ADV 343: Quảng cáo kỹ thuật số

ADV 422: Quảng cáo toàn cầu

ADV 455: Sản xuất Quảng cáo phương tiện truyền thông

ADV 470: Kế hoạch truyền thông và mua bán

EVT 202: Căn bản về MICE

CMD 201: Thiết kế đồ họa

 

Truyền thông chiến lược

ADV 311: Quan hệ công chúng

ADV 361: Chiến lược quan hệ công chúng

ADV 439: Thiết kế chiến dịch PR và phân tích

ADV 457: Quan hệ công chúng và sản xuất

ADV 459: Mối quan hệ truyền thông

EVT 202: Căn bản về MICE

MAS 350: Khủng hoảng truyền thông

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp
  • Điều hành PR
  • Nhà chiến lược lập kế hoạch truyền thông
  • Điều hành tài khoản
  • Nhà chiến lược truyền thông xã hội
  • Lập kế hoạch tổ chức sự kiện
  • Nhà thiết kế sáng tạo
  • Quản lý thương hiệu

Xin xem nội dung chương trình bằng tiếng Anh từ website của Stamford qua đường link này: