NHỮNG ĐIỂM NỔI BẬT NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG STAMFORD

Chương trình Tài chính và Ngân hàng bao gồm ba lĩnh vực của việc ra quyết định tài chính: đầu tư, tổ chức tài chính và tài chính doanh nghiệp. Chương trình trang bị cho bạn sự hiểu biết lý thuyết và kỹ năng thực hành cần thiết bởi các chuyên gia tài chính. Bạn sẽ đạt được các kỹ nẵng cần thiết để phân tích hậu quả tài chính của các quyết định kinh doanh và các công ty giá trị, doanh nghiệp và dự án.

 

Bạn sẽ có thể nắm được chức năng của các tổ chức tài chính hiện đại và thị trường vốn, phân tích định giá chứng khoán như trái phiếu, cổ phiếu, và xây dựng một danh mục đầu tư. Đó là cơ sở của nguyên tắc đầu tư và danh mục đầu tư.

 

Trải nghiệm sự năng động của phòng giao dịch thông qua giao dịch mô phỏng và phân tích các vấn đề thế giới thực với dữ liệu thị trường tài chính. Với một mạng lưới ngày càng mở rộng với các đối tác công nghiệp, bạn sẽ được cung cấp một loạt các cơ hội kết nối mạng lưới, tăng cơ hội kiếm được cho mình một công việc trong lĩnh vực tài chính.

 

Chứng chỉ Bloomberg

 

Có được kinh nghiệm thực hành bằng cách sử dụng công nghệ tiên tiến cùng và thông tin dựa vào các chuyên gia tài chính. Bloomberg Financial Markets Lab của Stamford sẽ cung cấp cho sinh viên cơ hội để nhận được chứng chỉ Bloomberg để đạt được một lợi thế nhất định trong thị trường việc làm đầy cạnh tranh.

 

BẠN SẼ HỌC VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG KỸ NĂNG:

  • Phân tích tài chính
  • Đầu tư
  • Ngân hàng thương mại
  • Các công nghệ mới nhất; từ Excel sang Bloomberg Terminal
  • Thương mại
  • Quản lý danh mục đầu tư
  • Phân tích tín dụng

 

BẠN CÓ THỂ SẼ:

 • Nghiên cứu, đọc và phân tích dữ liệu tài chính
 • Đánh giá rủi ro và lợi nhuận
 • Giải thích việc làm thế nào để các yếu tố khác nhau trong hệ thống tài chính làm việc với nhau
 • Mô phỏng Phân tích đầu tư và điều hành hoạt động thương mại
 • Nhận Chứng chỉ Bloomberg
 • Cung cấp trình bày với tư thế đĩnh đạc và tự tin
 • Làm việc với một đội ngũ, giải quyết mâu thuẫn và đàm phán thành công

 

  1. Cấu trúc chương trình học
   • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
   • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

   • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
   • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 32 tín chỉ
   • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 28 tín chỉ
   • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
   • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

   • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

ACC 101: Nguyên tắc và kế toán tài chính

ACC 102: Kế toán quản trị

BUS 206: Nguyên tắc quản lý

ECO 200: Giới thiệu về kinh tế

LAW 201: Luật kinh doanh

MKT 213: Nguyên tắc Marketing

LIB 300: Kết nối kinh doanh

STA 201: Thống kê kinh doanh

ENT 201: Đổi mới và sáng tạo

FIN 220: Tài chính kinh doanh

 

   • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

BUS 331: Quản lý hoạt động

MGN 360: Kỹ năng Lãnh đạo

BUS 375: Nghiên cứu Kinh doanh

BUS 421: Quản trị chiến lược

MGN 221: Quản lý Nhân sự

MKT 220: Hành vi tiêu dùng

MGN 384:Quản lý Dự án

LIB 235: Đạo đức Nghề nghiệp

 

   • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

Chọn 7 môn cho tổng cộng 28 tín chỉ

FIN 311: Tài chính cá nhân

FIN 312: Đầu tư

FIN 321: Thị trường tài chính và các tổ chức

IBM 312: Tài chính quốc tế

FIN 341: Quản lý tài chính

FIN 412: Nghiên cứu khả thi tài chính

FIN 333: Quản lý Ngân hàng Thương mại

FIN 422: Phân tích chứng khoán và quản lý danh mục đầu tư

FIN 345: Tài chính Thương mại quốc tế

 

  1. Triển vọng nghề nghiệp

Quản lý tài chính

Chuyên viên cố vấn tài chính

Người môi giới

Nhà quản lý quỹ đầu tư

Chuyên viên phân tích Ngân hàng đầu tư

Chuyên viên phân tích tài chính

Chuyên viên thuế