Chương trình Cử nhân Kế toán Kiểm toán - (ACCOUNTANCY)

 1. Những điểm nổi bật

Kế toán là ngôn ngữ của kinh doanh. Có bằng kế toán tức là có thể có rất nhiều những sự lựa chọn trên con đường sự nghiệp như Giám đốc tài chính, Quản lý Tài chính, Kiểm toán, Giám đốc tài chính hoặc doanh nhân. Kế toán rất quan trọng cho hoạt động của bất kỳ doanh nghiệp nào.

 

Kế toán là nghề nghiệp liên quan đến kinh doanh và mỗi kế toán viên đều có nhu cầu về ưu đãi và chế độ lương thưởng. Theo Deloitte, ASEAN là khu vực có nhu cầu mạnh mẽ về kế toán trên thế giới. Học Kế toán có thể giúp bạn có thêm những sự lựa chọn khác như CPA, ACCA, CFA và CIMA. Kế toán có thể đưa bạn lên đỉnh của bất kỳ tổ chức nào.

 

 

Sinh viên ghi danh vào Chương trình Kế toán sẽ được học Kế toán tài chính, Kế toán quản trị, Ngân sách, Kiểm toán, Thuế, và có khả năng truyền đạt ý tưởng phức tạp một cách ngắn gọn. Các chương trình kế toán cung cấp các kỹ năng cứng cần thiết để tính toán và những kỹ năng mềm để giúp sinh viên trở nên khác biệt so với những người khác.

 

Chương trình Kế toán của Stamford là một trong số rất ít các chương trình kế toán song ngữ và quốc tế tại Thái Lan. Nó cung cấp các kỹ năng làm việc, sẵn sàng sử dụng công nghệ kỹ thuật để cung cấp các chương trình. Các giảng viên cũng đủ điều kiện với đa số có bằng MBA và CPA hoặc các bằng toán chuyên nghiệp khác.

 

 1. Cấu trúc chương trình học
  • TỔNG SỐ TÍN CHỈ: 160 tín chỉ
  • KHÓA HỌC CHUNG: 40 tín chỉ

Khoa học nhân văn: 4 tín chỉ

Ngôn ngữ: 12 tín chỉ

Khoa học xã hội: 8 tín chỉ

Khoa học tự nhiên: 16 tín chỉ

 • KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES): 40 tín chỉ
 • KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES): 52 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • KHÓA HỌC TỰ CHỌN MIỄN PHÍ (FREE ELECTIVE COURSES): 8 tín chỉ
 • THỰC TẬP (INTERNSHIP): 12 tín chỉ

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC CƠ BẢN (BASIC CORE COURSES):

ACC 101: Nguyên lý Kế toán tài chính

ACC 102: Quản lý Kế toán

BUS 206: Các nguyên tắc Quản lý

ECO 200: Giới thiệu về Kinh tế

LAW 201: Luật kinh doanh

MKT 213: Nguyên tắc Marketing

LIB 300: Kinh doanh Truyền thông

MGN 221: Quản lý Nhân sự

BUS 421: Quản trị chiến lược

FIN 220: Tài chính doanh nghiệp

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC BẮT BUỘC (MAJOR REQUIRED COURSES):

ACC 111: Trung cấp Kế toán tài chính l

ACC 112: Trung cấp Tài chính Kế toán II

ACC 211: Hệ thống thông tin kế toán

ACC 212: Chi phí Kế toán

ACC 213: Thuế

ACC 214: Chi tiết Kế toán tài chính I

ACC 215: Đạo đức quản trị và Kế toán chuyên nghiệp

ACC 311: Chi tiết tài chính Kế toán II

ACC 312: Thuế II

ACC 313: Phân tích báo cáo tài chính

ACC 315: Kiểm toán và đảm bảo tiêu chuẩn

ACC 316: Kiểm toán và kiểm soát nội bộ

ACC 317: Hội thảo về Kế Toán

 

 • CÁC MÔN KHÓA HỌC TỰ CHỌN (MAJOR ELECTIVE COURSES):

ACC 221: Gói phần mềm kế toán

ACC 222: Kế toán phi lợi nhuận

ACC 223: Quản lý hiệu năng cao cấp

ACC 224: Kế toán môi trường

ACC 225: Giới thiệu về Forensic Kế toán

ACC 321: Kế toán cho hoạt động dầu khí

ACC 322: Kế toán quản trị khách sạn

ACC 323: Kế toán Bảo hiểm và lương hưu

ACC 324: Kiểm toán cho Kinh doanh On-line

FIN 341: Quản lý tài chính nâng cao

 

 1. Triển vọng nghề nghiệp

Sự nghiệp trong ngành kế toán có thể diễn ra trên một phạm vi rộng trong ngành công nghiệp trực tuyến và ngoại tuyến. Đây là một lĩnh vực có nhu cầu cao.

Cơ hội nghề nghiệp bao gồm:

 • CFO
 • Thủ quỹ
 • Giám đốc tài chính
 • Nhà quản lý tài chính
 • Kiểm soát tài chính
 • Đối tác kiểm toán